Kontaktinformasjon

Spørsmål og innspill til innholdet på aa-valdet.no?

Webdesign av DocTec ved Frank R Flønes.
Webdesigner kan kontaktes via e-post: doctec@epost.no

Web ansvarlig redaktør er Vivian Flønes.
Redaktør kan kontaktes via E-post: vivian@sensewave.com


Eier av Aa-valdet.com Tor Inge Ustad.
Eier kan kontaktes via E-post: tiustad@frisurf.no

eller telefon :  (0047) 95 04 53 22                                                    Rettigheter og forbehold

Alt innhold på aa-valdet.com er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetshavere er eier Tor Inge Ustad og webdesigner DochTec ved  Frank R Flønes.

Man kan kun benytte den informasjon som finnes på nettsidene til personlig og ikke-kommersiell bruk. Annen bruk, slik som salg eller videreformidling av informasjon på private eller kommersielle nettsider, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra overstående rettighetshavere.

Selv om aa-valdet.com i  med overstående parter tilstreber å skaffe til veie korrekt informasjon, kan ikke aa-valdet.com eller overstående parter garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Vi gjør også oppmerksom på at produkter og vilkår kan bli endret.

Aa-valdet.com og overstående parter fraskriver seg ansvar for innholdsmessige feil og dermed for de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som en følge av bruk av informasjonen på nettsidene.